HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP GÓI

 

 Bấm vào biểu tượng  bên góc phải trên 

Ngay mục “Gói dịch vụ”  chọn biểu tượng  (Hình 1.1).

Hình 1.1

 

Chọn mục "Đăng ký sử dụng"  (Hình 1.2).

Hình 1.2

 

Bấm chọn mục "Nâng cấp gói" (Hình 1.3).

Điền Tên cửa hàng + chọn Gói dịch vụ + chọn Thời hạn đăng ký.

Bấm chọn "Nhấn vào đây" (Hình 1.3) để cập nhật thông tin đăng ký cũ (Hình 1.4).

Hình 1.3

 

 Bấm    (Hình 1.4) để nhận mã hợp đồng mà hệ thống gửi về Số điện thoại.

Hình 1.4

 

Nhập mã hợp đồng vào ô "Mã hợp đồng" và Bấm    (Hình 1.5).

 

Hình 1.5

 

Để xem chi tiết thông tin hợp đồng  Chọn “Xem thông tin hợp đồng” (Hình 1.6).

 Bấm chọn    để tiến hành thanh toán.

Hình 1.6

 

Chọn phương thức thanh toán

Cách 1: Thanh toán bằng thẻ ATM

Chọn phương thức thanh toán là ATM (Hình 1.7).

 

Hình 1.7

 

Chọn ngân hàng trong danh sách (Hình 1.8) Bấm  để vào cổng thanh toán.

 

Hình 1.8

 

Cách 2: Thanh toán bằng thẻ VISA/ MASTERCARD/ JCB

Chọn phương thức thanh toán là Visa/ MasterCard/ JCB (Hình 1.9).

Bấm    để vào cổng thanh toán.

 

Hình 1.9