CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI

1. Chính sách xử lý khiếu nại

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của thinkPOS cung cấp trên Website, qua Hotline hoặc Email......

- Thời gian xử lý khiếu nại trong thời hạn tối đa là bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng.

2. Quy trình xử lý khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp,thinkPOS đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của quý khách hàng vào niềm tin dịch vụ của thinkPOS. Các bước giải quyết khiếu nại được thực hiện như sau:

Bước 1: Quý khách mua hàng khiếu nại qua email, qua hotline, ứng dụng hoặc trực tiếp tại các văn phòng của thinkPOS .

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của thinkPOS tiếp nhận các khiếu nại của quý khách mua hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì thinkPOS sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: ThinkPOS yêu cầu người mua cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến giao dịch, hàng hóa.

Bước 4: Quản lý thinkPOS làm trọng tài phân xử các vấn đề liên quan đến giao dịch nếu một trong hai bên có yêu cầu.

Bước 5: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của thinkPOS thì ban quản lý sẽ yêu cầu Khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

3. Thông tin tiếp nhận

1. Email: support@thinkpos.vn

2. Hotline: 0899 19 19 19

3. Địa chỉ: 484 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM.

Liên hệ với ThinkPOS