HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - HỖ TRỢ KỸ THUẬT

 

Cách 1: Hỗ trợ trực tuyến từ giao diện người dùng trên máy tính/laptop

Dành cho quản lý

Từ giao diện sử dụng cho quản lý

Bấm vào biểu tượng công cụ chat  phía góc trái màn hình

 

 

Dành cho nhân viên bán hàng

Từ giao diện sử dụng cho nhân viên bán hàng

Bấm vào biểu tượng công cụ chat  phía góc trái màn hình

 

 

Dành cho nhân viên khác (Kế toán, Thủ kho...)

Từ giao diện sử dụng cho nhân viên

Bấm vào biểu tượng công cụ chat  phía góc trái màn hình

 

 

 

Cách 2: Gửi vào email: 

 

Cách 3: Gọi Hotline

 

 

Cách 4: Một số công cụ bổ trợ thêm khi được sự hướng dẫn của kỹ thuật viên