HƯỚNG DẪN MUA PHỤ KIỆN

 

Bước 1:  Bấm vào biểu tượng  bên góc phải trên màn hình

Chọn  “Thiết bị” (Hình 1.1)  chọn  "Phụ kiện" (Hình 1.2).

Hình 1.1

Hình 1.2

 

Bước 2: Chọn loại sản phẩm cần mua

Ví dụ:  Chọn mua Máy in (Hình 1.3).

Hình 1.3

 

Bước 3: Chọn sản phẩm cần mua

Cách 1: Bấm trực tiếp vào hình để xem chi tiết sản phẩm (Hình 1.4).

Hình 1.4

 

Bấm   (Hình 1.5).

Hình 1.5

 

Bấm tiếp  (Hình 1.6).

Hình 1.6

 

Cách 2: Rê chuột vào màn hình Bấm  (Hình 1.7).