HƯỚNG DẪN MUA GÓI DỊCH VỤ

 

Bước 1:  Bấm vào biểu tượng  bên góc phải trên màn hình.

Ngay mục “Gói dịch vụ”  chọn biểu tượng  (Hình 1.1)

Hình 1.1

 

   Chọn mục "Phí sử dụng" ( Hình 1.2).

Hình 1.2

 

Bước 2: Bấm   để đăng ký mua gói dịch vụ bất kỳ (Trừ gói dùng thử) (Hình 1.3).

Hình 1.3

 

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin đăng ký chính thức vào mẫu ( Hình 1.4).

Bấm   để nhận mã hợp đồng mà hệ thống gửi về Số điện thoại.

Hình 1.4

 

Bước 4: Nhập mã hợp đồng vào mẫu (Hình 1.5) và Bấm  

Hình 1.5

 

Bước 5: Để xem chi tiết thông tin hợp đồng chọn “Xem thông tin hợp đồng” (Hình 1.6).

Bấm   để tiến hành thanh toán.

Hình 1.6

 

Bước 6: Chọn phương thức thanh toán

Cách 1: Thanh toán bằng thẻ ATM

Chọn phương thức thanh toán là ATM (Hình 1.7) Chọn ngân hàng trong danh sách (Hình 1.8) .

  Bấm    để vào cổng thanh toán.

Hình 1.7

Hình 1.8

 

Cách 2: Thanh toán bằng thẻ VISA/ MASTERCARD/ JCB

Chọn phương thức thanh toán là Visa/ MasterCard/ JCB  Bấm  để vào cổng thanh toán (Hình 1.9)

Hình 1.9