HƯỚNG DẪN MUA GÓI DỊCH VỤ

 

Bước 1:  Bấm vào biểu tượng  bên góc phải trên màn hình.

Ngay mục “Gói dịch vụ”  chọn biểu tượng  (Hình 1.1)

Hình 1.1

 

   Chọn mục "Phí sử dụng" ( Hình 1.2).

Hình 1.2

 

Bước 2: Bấm   để đăng ký mua gói dịch vụ bất kỳ (Trừ gói dùng thử) (Hình 1.3).

Hình 1.3

 

Bước 3