ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

 

Quý khách vui lòng đọc kỹ "Điều khoản sử dụng" trước khi tiến hành cài đặt bất kỳ ứng dụng thuộc thinkPOS hoặc sử dụng các dịch vụ do thinkPOS cung cấp để kết nối đến Ứng dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác nêu trên. Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (bao gồm phần chính thức và không chính thức), Bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng.

1. Giới thiệu về Ứng dụng

ThinkPOS là giải pháp bán hàng được thiết kế chuyên biệt cho từng ngành. 
Giải pháp thinkPOS bao gồm:

- Thiết bị máy pos.
- Phần mềm quản lý trên nền website.
- Ứng dụng thinkPOS được  chạy trên nền tảng Android, IOS.

ThinkPOS bao gồm các chức năng:

- Quản lý kho hàng hóa.
- Quản lý khách hàng, nhà cung.
- Bán hàng kết hợp thanh toán online.
- Báo cáo thống kê thu chi.

2. Phạm vi áp dụng

- Điều khoản sử dụng này áp dụng cho giải pháp thinkPOS, phiên bản chính thức chạy dưới tên miền chính thức là www.thinkpos.vn. ThinkPOS duy trì trang thông tin điện tử www.thinkpos.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng. 

- Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản "Điều khoản sử dụng" này. Ngoài ra khi sử dụng các dịch vụ cụ thể của thinkPOS, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho dịch vụ đó theo từng thời điểm. ThinkPOS có thể thay đổi, điều chỉnh "Điều khoản sử dụng" này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.thinkpos.vn

- Nếu Bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo "Điều khoản sử dụng" mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Giải pháp của thinkPOS.

3. Cập nhật

Điều khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi thinkPOS, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website www.thinkpos.vn. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

4. Quyền sở hữu Ứng dụng

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi thương hiệu thinkPOS, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng; các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi thinkPOS và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của thinkPOS.

5. Tài khoản

- Để sử dụng Ứng dụng Bạn phải tạo một tài khoản theo hướng dẫn của chúng tôi, Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của thinkPOS, đồng thời tất cả các thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu.

- Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản của Bạn đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Bạn.

6. Xử lý vi phạm

Trường hợp Bạn vi phạm bất kỳ Quy định nào trong Thỏa thuận này, thinkPOS có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của Bạn và/ hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, thinkPOS và Bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của Bạn.

7. Quyền Truy cập và Thu thập thông tin

- Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân Bạn ra ngoài.

- Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của quý khách sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

- Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên thinkPOS khác.

8. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin mà Bạn cung cấp cho thinkPOS hoặc thông tin chúng tôi thu thập được từ Bạn và không tiết lộ với bất kỳ Bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Liên hệ với ThinkPOS