HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

 

Bấm  ( Hình 1.1).

Hình 1.1

 

Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký dùng thử (Hình 1.2).
Xem thỏa thuận dùng thử Đánh dấu vào ô "Tôi đồng ý với các điều khoản nêu trên".

 Bấm  

Hình 1.2

 

 Hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang đăng nhập khi đăng ký thành công  (Hình 1.3).


Hình 1.3

 

Đăng nhập vào hệ thống

Cách 1: Đăng nhập bằng link cửa hàng

Nhập link cửa hàng (ví dụ: nhahang.thinkpos.vn) vào trình duyệt bất kỳ

Nhập thông tin Số điện thoại+Mật khẩu+Mã an toàn và bấm  để vào hệ thống (Hình 1.4).

Hình 1.4

 

Cách 2: Đăng nhập bằng website thinkpos.vn

Truy cập vào trang "thinkpos.vn Bấm vào biểu tượng  bên góc phải trên 

Ngay mục “Gói dịch vụ”  chọn biểu tượng  (Hình 1.5).

Hình 1.5

 

Chọn mục "Đăng ký sử dụng"  (Hình 1.6).

Hình 1.6

 

Nhập tên cửa hàng (Hình 1.7) và bấm   để chuyển sang trang đăng nhập.

Nhập thông tin Số điện thoại + Mật khẩu + Mã an toàn và Bấm  (Hình 1.8).

Hình 1.7

 

Hình 1.8