HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC

 

 Bấm vào biểu tượng  bên góc phải trên 

Ngay mục “Gói dịch vụ”  chọn biểu tượng  (Hình 1.1).

Hình 1.1

 

Chọn mục "Đăng ký sử dụng"  (Hình 1.2).

Hình 1.2

 

Điền đầy đủ thông tin đăng ký chính thức vào mẫu (Hình 1.3).

Bấm  để nhận mã hợp đồng từ hệ thống gửi về Số điện thoại đã đăng ký.

Hình 1.3

 

Nhập mã hợp đồng vào ô "Mã hợp đồng" (Hình 1.4) và bấm 

Hình 1.4

 

Để xem chi tiết thông tin hợp đồng - Chọn “Xem thông tin hợp đồng” (Hình 1.5) .

  Bấm chọn để tiến hành thanh toán.

Hình 1.5

 

Chọn phương thức thanh toán

Cách 1: Phương thức thanh toán bằng thẻ ATM

Chọn phương thức thanh toán là ATM (Hình 1.6)

Hình 1.6

 

  Chọn ngân hàng trong danh sách  Bấm để vào cổng thanh toán (Hình 1.7)

Hình 1.7

 

Cách 2: Thanh toán bằng thẻ VISA/ MASTERCARD/ JCB

Chọn phương thức thanh toán là Visa/ MasterCard/ JCB (Hình 1.8) Bấm để vào cổng thanh toán

Hình 1.8