CÂU HỎI VỀ SITE BÁN HÀNG

Quý khách vui lòng xem hướng dẫn trong ứng dụng App.

Quý khách vui lòng xem hướng dẫn trong ứng dụng App.

Quý khách vui lòng xem hướng dẫn trong ứng dụng App.

Hệ thống cho phép tạo nhiều nhân viên và phân quyền cho từng uers riêng biệt. Vì thế nhiều user có thể thao tác cùng lúc.