CÂU HỎI VỀ APP THINKPOS

Quý khách vui lòng xem hướng dẫn trong ứng dụng App.

Quý khách vui lòng nhấn vào đây để tải Ứng  dụng.

- Ứng dụng bán hàng : chạy trên các thiết bị di động  Android 4.4 và iOS 6.0 trở lên.

- Ứng dụng quản lý: Chạy trên trình duyệt Web.