CÂU HỎI VỀ HỆ THỐNG VẬN HÀNH

Lọc các đối tượng khách hàng và cung cấp công cụ tiếp cận khách hàng bằng dịch vụ nhắn tin SMS Brandname, Email....

Quý khách vui lòng xem theo hướng dẫn trong phần mềm.

- Hệ thống thinkPOS bao gồm các chức năng sau:

+ Báo cáo doanh thu;

+ Thực hiện chương trình Marketing;

+ Quản lý danh mục hàng hóa;

+ Quản lý kho;

+ Quản lý sổ quỹ;

+ Quản lý thiết lập.